.

.

داروخانه دکتر ثقفی در سال 1394 با کادری مجرب و مدیریت دکتر مسعود ثقفی راه اندازی شد و هم اکنون  با ایجاد فروش از طریق سایت اینترنتی گامی تازه در جهت راحتی شما عزیزان برداشته ایم .

مدیریت داروخانه از شما عزیزان خواهشمند است هرگونه پیشنهاد و انتقادی را گزارش دهید تا در این راه بهترین باشیم .